Ambients
i espais

L’ambient preparat com precursor d’experiències i aprenentatges.

Tot això agafa forma en els diferents espais.

Amb materials curosos i amb molta presència de la natura. 

Les criatures poden sentir l’espai com segur i proper per poder mostrar què estan sentint i el que volen expressar.

Espais interiors

L’aula d’orenetes i òlibes

L’aula de puputs i milans

L’espai de psicomotricitat

Brico i l’atelier

Espais exteriors

El jardí

El pati

El bosc